Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rozhodnutí o přijetí - nepřijetí do MŠ 2021/2022

zapis.png

 

----------------------------------------------------------------------------------------

 

deti.jpg

Srdečně zveme všechny rodiče k zápisu do MŠ

který proběhne   10 - 14. května 2021. V době od 8.00 do 14.00 hodin.

JAK PROBĚHNE ZÁPIS DO MŠ?

Přihlášku k předškolnímu vzdělávání s přílohami přinesete:

Osobně -  bezkontaktně vhozením v obálce označené ZÁPIS  do připraveného uzamčeného boxu před vchodem do MŠ.

Nebo zašlete:

Datovou schránkou: číslo datové schránky školy- AVEKYNV 

e-mailem -  s uznávaným elektron. podpisem

poštou – na adresu – MŠ Tylovice 1877, Rožnov p. Radhoštěm 75661 Rožnov p. R,

CO VŠE JE NUTNÉ DOLOŽIT K PŘIHLÁŠCE?

Přihlášku k předškolnímu vzdělávání pro rok 2021/2022  najdete zde: Žádost.pdf

- nebo budou v  MŠ  k vyzvednutí  - prosím volejte na číslo 731 621 822 

Při podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání uvede zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti stanovené v § 34b odst. 2 školského zákona, kterými jsou:

• jméno a příjmení žadatele (dítěte),

• datum narození,

• místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního  řádu),

• označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní mateřská škola),

• podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje).

S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou je zároveň podstatné zjišťovat:

 • jméno a příjmení tohoto zástupce,

 • místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Přílohy žádosti :

1. kopie rodného listu dítěte

2. potvrzení lékaře o řádném očkování dítěte (součástí přihlášky)

 

Doložení řádného očkování dítěte:
Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním.

Pokud dítě není očkováno podle očkovacího kalendáře, zákonný zástupce kontaktuje dětského lékaře a vyžádá si potvrzení, že se dítě nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Povinnost plnit předškolního vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. pěti let.

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám.

Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

REGISTRAČNÍ ČÍSLA

• Každé z podaných žádostí bude přiděleno registrační číslo, které obdrží zákonný zástupce přihlašovaného dítěte prostřednictvím poskytnutého emailu nebo SMS.

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí bude zveřejněno na našich webových stránkách v rubrice Zápis do MŠ nebo na hlavních dveřích do MŠ v době do 28. 5. 2021  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

1.png2.png