Jdi na obsah Jdi na menu
 


  VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE ŠKOLY
 
Zaměření školy  
Vize: „Doteky v přírodě ničím nenahradíš“. 
Chceme se stát mateřskou školou, na kterou si každý rád po letech vzpomene a přivede k nám své děti. Program naší školky se jmenuje „MŠ S KOUZELNOU ZAHRADOU“ (učíme děti nejen ekologicky myslet, ale i se tak chovat). Budujeme otevřené, přátelské, kulturní prostředí, kde vládne školní klima charakterizované optimismem a vzájemnou důvěrou mezi pracovnicemi MŠ a dětmi. Chceme umožnit dětem prožít aktivní a šťastné dětství tím, že jim vytvoříme pohodové a přátelské prostředí bez zbytečného spěchu, kde se budou cítit dobře, kde bude kamarádská nálada, pochopení a láska. Usilujeme o rozvoj samostatných a zdravě sebevědomých dětí cestou přirozené výchovy, chceme položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb, učit je zdravému stravování, uvědomění si odpovědnosti za své chování a jednání, a to vše společnou cestou s rodiči a s ohledem k tradicím.             
       Mateřskou školu navštěvuje 51 dětí. Pracují zde čtyři kvalifikované učitelky, které mají na starost třídu „Koťátek“ (3 až 5 leté) a „Medvídků“ (4 až 7 let).
 
Výchovně vzdělávací strategie
Hlavním cílem je vytvořit pro děti co nejpřirozenější prostředí, podobné rodinnému, posilovat a upevňovat zdraví dětí navozením optimálních podmínek pro jejich rozvoj tělesný, duševní a společenský. Vedeme děti k ohleduplnosti, toleranci a upevňujeme mezi nimi hezké vztahy.
Děti mají možnost vybrat si činnost, která je nejvíc zaujme a zařadit se podle svých individuálních schopností a potřeb. Snažíme se zapojovat všechny děti, nesmělé i bázlivé, individuálním přístupem.
Děti mohou pečovat o rostlinky ve třídách i venku, africké šneky a strašilky.
Děti se seznamují s místem a prostředím ve kterém žijí a vytvářejí si k němu pozitivní vztah. Celoročně je dětem k dispozici „Kouzelná zahrada“ na hry, pěstování bylinek a jiných rostlinek, k pokusům, pozorování, srovnávání a vyhledávání plodin, stromů, keřů, živočichů atd., tedy k prožitkovému a činnostnímu učení. 

Projekt realizovaný městem za podpory evropské unie - „ Zahrady a dětská hřiště v přírodním stylu v MŠ“ byl úspěšně dokončen a navazujeme na něj dalším vylepšováním zahrady – nové barevné plochy, polezná stěna a týpí. Nové jsou i vybudované popisné tabule k jednotlivým koutům (hmyzí hotel, bylinky, ještěrkovník,...u tabulí najdete obrázky i otázky). Na jaře chceme s vaší pomocí zasít louku a máme i další plány, s kterými Vás budeme postupně seznamovat.

Tři roky jsme byli pilotní školkou v programu „Ekoškolka“ a letos jsme po třetí roce jsme obhájili titul a získali vlajku a plaketu Ekoškola – daří se nám plnění cílů a společně s ekotýmem vypracováváme plán aktivit na celý školní rok. Budeme rádi, když se do ekologických aktivit zapojíte.

V minulých letech všechny pedagogické pracovnice se zúčastnily vzdělávání k polytechnické výchově a ta je zařazována do činnosti MŠ každodenně. MŠ je k tomu dovybavena  Polykarpovou stavebnicí, pískovnou s kinetickým pískem, kostkovnou, pracovním ponkem, koutky domácnost, klíčírnou na semínka,atd..

Prvky polytechnické výchovy jsou zařazovány do všech činností dětí a rovněž i při pobytu dětí na školní zahradě, kde děti ke svým hrám mohou využívat celou řadu přírodního materiálu i pomůcek. Zahrada je koncipována jako relaxační i výuková. Na zahradě MŠ je hmatový chodník, hmyzí domeček, záhon s jedlými bylinami, bylinkový záhon, vyvýšené záhony, pískoviště, kamínkoviště, krmítka pro ptáčky, herní prvky, indiánskou vesničku se 2 týpí, pozorovací věž- potok, stromy, větrolamy, zelené bludiště a potrubní poštu. Na zahradě je  vybavená zelená učebna, která je hojně využívána pro výchovně vzdělávací činnost dětí i pro společné akce MŠ s rodiči. Děti se podílejí na veškeré péči o zahradu formou prožitkového a praktického učení a s rodiči v rámci brigád.

Jídelníček je díky velké snaze paní kuchařky velmi pestrý, složený ze sezónních potravin s ohledem na zdravý životní styl. MŠ vaří z potravin z biofarmy s certifikátem Produkt ekologického zemědělství.

Vršky od PET lahví a hliník stále sbíráme pro postiženého Kubíčka.

Na tento školní rok máme opět v plánu Vás pozvat na pracovní a výtvarné dílny. Děti mohou své různorodé aktivity dále rozvíjet i v kroužcích „Logopedické hrátky“ a „Veselá flétnička“.