Jdi na obsah Jdi na menu
 


Šablony v MŠ

Projekt Šablony v MŠ Na Zahradách, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001204.
Realizace 1. 9. 2016 - 31. 8. 2018.

Mateřská škola Na Zahradách, Rožnov p. R., příspěvková organizace se zapojila do výzvy MŠMT, řídícího orgánu OP VVV (Výzva č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP), a po procesu hodnocení a schválení získala částku 468.376,- Kč.

Cílem tohoto projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ.

Mateřská škola získala finanční podporu EU na dočasnou personální podporu - chůvu k předškolním pedagogům, kteří integrují do dětského kolektivu dvouleté děti; dva pedagogové absolvují v rámci projektu akreditovaný vzdělávací program DVPP zaměřený na osobnostně sociální rozvoj dvouletých dětí v mateřské škole; dále mateřská škola zorganizuje odborně zaměřená tematická setkávání rodičů za účasti externího odborníka na téma týkající se usnadnění přechodu dětí do základní školy; jeden pedagog absolvuje vzdělávací program DVPP, prostřednictvím kterého bude rozšířena síť logopedických asistentů v řadách předškolních pedagogů v mateřských školách, a tím bude podpořen přirozený vývoj řeči dětí a plošně posílena prevence častých logopedických vad či poruch řeči předškolních dětí a dva pedagogové absolvují akreditovaný vzdělávací program DVPP zaměřený na rozvoj sebepoznání, osobních kvalit, prohloubení zejména komunikativních a kooperativních dovedností, kompetencí pro vzdělávání bez předsudků a rozvoj profesionální sebereflexe pedagogů.

logolink_op_vvv_hor_barva_cz.jpg