Jdi na obsah Jdi na menu
 


Projekt EKOŠKOLKA

Mezinárodní program Ekoškola pro mateřské školy

 

 

ekoskolka.png

 

  

VE ŠKOLNÍM ROCE 2013-2014 JSME VSTOUPILI DO PROJEKTU EKOŠKOLKA, BYLY JSME PILOTNÍ ŠKOLKOU TOHOTO PROJEKTU ZAMĚŘENÉHO NA ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVU, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTU. V ROCE 2016 JSME OBHÁJILI TITUL EKOŠKOLA A ZÍSKALI VLAJKU A PLAKETU EKOŠKOLA.

Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta je nauka o světě - o prostředí a člověku v něm. Je to tedy něco, co se dotýká každého člověka, ať už si svou zodpovědnost připouští či nikoliv. Náš vztah k prostředí odráží to, jak se pohybujeme ve světě, co nakupujeme, kde to nakupujeme, odráží naše potřeby i to, jak jsme ochotni je měnit. Prostředím pak chápeme vše, co nás obklopuje. Je to prostředí mateřské školy, bezprostřední okolí školky, město, ve kterém žijeme, rostliny, živočichové, věci, ale hlavně lidé a vztahy mezi tím vším. Pokud učíme děti o prostředí a člověku v něm, učíme je zejména prostředí vnímat, poznávat a v pozitivním smyslu ovlivňovat. V EKOškolce jsou principy vzdělávání v souladu s udržitelným rozvojem.             

 

Program Ekoškola je mezinárodní vzdělávací program, jehož hlavním cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí.

K jednotlivým krokům projektu si můžete prohlédnout fotodokumentaci. Postupně plníme 7 kroků ve čtyřech oblastech (voda, odpady, jídlo, prostředí).

eko.png

V šatně si můžete prohlédnout šanon ve kterém jsou činnosti, které děláme, abychom měli titul Ekoškolka.  

Návrh aktivit sestavujeme na schůzce ekotýmu a prodebatováváme s dětmi v ranním komunitním kruhu. V šatnách najdete analýzu, naše cíle, naplánované aktivity, atd. Dále jsou jednotlivé aktivity rozepsány do PLÁNU ČINNOSTÍ členy ekotýmu jak dospělými tak dětmi. 

                                        Zapsala koordinátorka EVVO Edita Votrubová