Jdi na obsah Jdi na menu
 


               

Mateřská škola Na Zahradách, Rožnov p.R. ,

příspěvková organizace

 
               

Rozhodnutí

 

Ředitelka mateřské školy jejíž činnost vykonává Mateřská škola Na Zahradách, Rožnov p.R., příspěvková organizace,

jako správní orgán příslušný podle § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, rozhodla podle

§ 34 odst. 3   školského zákona  v řízení o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání  od školního roku 2019/2020

 se zahájením vzdělávání dne 2.září 2019 a uvedené mateřské škole na odloučeném pracovišti Tylovice 1877 takto:

               
   

Přidělené registr. číslo dítěte

Výsledek řízení - dítě přijato do MŠ

   
   

T201

 

ANO

     
   

T202

 

ANO

     
   

T203

 

ANO

     
   

T204

 

ANO

     
   

T205

 

 

NE 

   
   

T206

 

 

NE (MŠ 1. Máje)

   
   

T207

 

 

NE (MŠ Na Zahradách)

   
   

T208

 

ANO

     
   

T209

 

 

NE

   
   

T210

 

 

NE (MŠ 1. Máje)

   
   

T211

 

ANO 

     
   

T212

 

ANO

     
   

T213

 

 

NE

   
   

T214

 

ANO

     
   

T215

 

ANO

     
   

T216

 

 

NE(MŠ Hutisko-Solanec)

   
   

T277

   

NE(MŠ Radost)

   
   

T218

 

ANO

     
   

T219

 

 

NE

   
   

T220

 

ANO

     
   

T221

   

NE(MŠ Na Zahradách)

   
   

T222

 

ANO

     
   

T223

 

ANO

     
   

T224

 

ANO

     
   

T225

 

ANO

     
   

T226

 

ANO

     
   

T227

 

ANO

     
   

T228

 

ANO

     
   

T229

 

ANO

     
           
           
               
               
               
                   

V Rožnově pod Radhoštěm   29.5.2019

Datum zveřejnění seznamu:  29.5.2019

Otisk úředního razítka                                                                                                               Lenka Pernicová

                                                                                                                                            ředitelka Mateřské školy

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ 

Pondělí 13.5.2019 od 8.00 do 16.00 a v úterý 14.5. od 8.00            do 12.00. Na žádosti musí být potvrzení od dětského lékaře o očkování a zdravotní způsobilosti dítěte. Formulář žádosti si zákonní zástupci mohou vyzvednout v MŠ a nebo vytisknout na stránkách MŠ.

kriteria-pro-prijimani-deti-do-ms-2019.doc

zadost-o-prijeti-k-kpreskonimu-vzdelavani-2019.doc