Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

 

Nové podmínky testování dětí od 3. 5. 2021

 

Vážení rodiče,

od 3. 5. 2021 se mění Novela mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k povinnému testování dětí ve školských zařízení:

Preventivní antigenní test se ve školách, kde doposud probíhalo s frekvencí 2x týdně, nově provádí s frekvencí 1x týdně, s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti dítěte ve škole v daném týdnu. Preventivní test se provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li dítě přítomno v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.

I nadále platí, že je možná osobní přítomnost v MŠ pouze dětem, které plní povinné předškolní vzdělávání a dětem zaměstnanců vybraných profesí.

-----------------------------------------------------

ekoskola.png

---------------------------------------------

 

zapis.png

---------------------------------------------------

INFORMACE K NÁVRATU DĚTÍ DO MŠ

 

Vážení rodiče,

dle pokynů vlády od 12. 4. 2021 bude zahájen provoz naši mateřské školy pouze pro děti v povinném předškolním ročníku. Kromě předškolních dětí se budou moci v MŠ vzdělávat i děti mladší, v případě, že jejich zákonný zástupce pracuje v IZS. Příslušnost k vybraným profesím bude nutné doložit potvrzením zaměstnavatele. Mladší děti budou i nadále pokračovat v distanční výuce- Zábavné činnosti pro Koťátka.

TESTOVÁNÍ 

 • po příchodu do areálu MŠ bude vyznačen prostor vyhrazený pro provádění testů, na místě dle instrukcí otestujete své dítě

 • děti budou pravidelně testovány dvakrát týdně – pondělí a čtvrtek (případně během týdne v den jeho nástupu)

 • děti testují zákonní zástupci (testování neprovádí pedagogičtí ani provozní zaměstnanci) pod dohledem pedagogického pracovníka

 • testy budou neinvazivní z přední části nosu, testy SINGCLEAN zajistí MŠ – Instruktážní video 

 • na výsledek testu čeká zákonný zástupce s dítětem na zahradě

 • v den testování je třeba počítat s časovou reservou cca 15-20 minut na test, dítě s negativním testem si převezme pracovník školy a odvede ho třídy, rodiče nebudou mít přístup do budovy MŠ

 • jestliže dítě prodělalo Covid-19, nepodstupuje test po dobu 90ti dní od prodělané nemoci (prokázáno lékařskou zprávou) v případě, že nebudete souhlasit s testováním dítěte, nebude dítě přijato k docházce. Bude na něj nahlíženo, jako když je nemocné. 

 

 

ORGANIZACE

 • dítě doprovází pouze jeden zákonný zástupce 

 • děti nemají povinnost mít během pobytu v MŠ roušku

 • děti budou rozděleny do dvou skupin o maximálním počtu 15 dětí ve třídě (využijeme třídu Koťátek) tzn. dojde k rozdělení stávajícího třídního kolektivu dětí. Proto vás prosíme touto cestou o písemné sdělení k docházce Vašeho dítěte do MŠ na email školy mstylovice@seznam.cz , do předmětu emailu uveďte ve tvaru: Docházka dítěte, jméno dítěte, nastoupí do MŠ dne: x nenastoupí do MŠ (případně můžete omluvit dítě z prezenční výuky), nebo sms zprávou na tel. 731 621 822

 • při odpoledním rozcházení se na zahradě neshlukujte, dodržujte provozní řád školní zahrady a školní řád

 • pokud se podmínky rozvolní a budou moci nastoupit všechny děti, změní se organizace do původních tříd.

 

Děkujeme za pochopení a trpělivost během těchto mimořádných opatření.
Naší snahou bude, aby se děti i za nestandartních podmínek cítily ve školce co nejlépe.

Společně to zvládneme.

 

-------------------------------------------------------------------

hura-zase-spolu.png

 

-------------------------------------------------------------------

 

Protože je naší školičce po Vás děti už moc smutno, máme pozvánku na naši zahradu, na které bude pro vás připraveno povídání o velikonočních zvycích, hádanky, tvoření a plnění úkolů se zajíčkem Edou.

Vzhledem k vládnímu nařízení o uzavření MŠ budou stezku zajíčka Edy procházet jen rodiče  s dítětem.

pozvanka3.png

Pouze pro děti navštěvující naší MŠ

--------------------------------------------------

Prodloužení krizových opatření

 

Vážení rodiče,
z důvodu prodloužení krizových opatření (zatím do 28. 3. 2021), bohužel zůstává Mateřská Škola i nadále uzavřena a pokračuje v dosavadním režimu. Prosíme zákonné zástupce dětí, aby pravidelně sledovali  webové stránky školy.

S přáním pevného zdraví a pokud možno dobré nálady

kolektiv MŠ

---------------------------------------------------------------------

logopedie1.png

Milí rodiče,
vzhledem k situaci a zavřeným školkám Vám nabízím logopedii on-line.
Je pro všechny, kteří budou mít zájem a možnost se se mnou připojit budˇ pomocí Skypu nebo WhatsApp.
Cvičení by proběhlo po předchozí domluvě po telefonu
603 948 361 nebo mailem pavla.l@post.cz.
Vždy Vám nabídnu konkrétní den a dobu, která bude vyhovovat.
Cvičení budou probíhat jako ve školce, materiály Vám pošlu mailem.
Budu ráda, když se připojí co nejvíce předškoláků.
Na všechny se moc těším.
Mgr. Pavla Drlíková

--------------------------------------------------------------------

 

Omezení provozu škol a školských zařízení

V návaznosti na usnesení vlády dne 26. února 2021 byl vyhlášen pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky nouzový stav. Pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla vláda o přijetí krizových opatření- omezuje s účinností ode dne 27. února 2021 od 00:00 hod. do dne 21. března 2021 do 23:59 hod. provoz mateřských škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost dětí na předškolním vzdělávání v mateřské škole, s výjimkou mateřské školy při zdravotnickém zařízení.

Pro předškolní děti bude opět připravena Distanční výuka, tak jako už probíhala na podzim.

Přidáme i rubriku pro třídu mladších dětí s názvem  Zábavné činnosti pro Koťátka.

Rodiče mají při uzavření MŠ nárok na ošetřovné. Více informací naleznete na stránkách 
https://www.cssz.cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

O dalších změnách nebo obnovení provozu mateřské školy Vás budeme včas informovat přes naše webové stránky.

Všem přejeme pevné zdraví a budeme se těšit brzy na viděnou

Kolektiv MŠ

 

 

 

------------------------------------------------------

Dárek pro děti od Mysliveckého spolku Vigantice

fotka1.pngfotka.png

---------------------------------------------------------------------------------

 

----------------------------------------------------------------------------

vanocni-prani.png

dsc00074--1-.jpgstazeny-soubor.jpg

         -------------------------------------------------------

 

 

Co může mateřská škola udělat pro děti a rodiče v případě, že je uzavřena?

Milí rodiče, ocitáme se v nelehké situaci, ale ze všeho špatného může vyplynout i něco dobrého. Tím nejlepším pro Vás a Vaše děti je jedinečná příležitost vrátit se ke kořenům, k podstatě rodiny a jejího významu pro rozvoj dítěte. Máte možnost trávit s dětmi více času, povídat si, sdílet, pozorovat drobné každodenní pokroky dítěte, které obvykle ani nemáte možnost postřehnout, a radovat se z nich. Máte doma děti v předškolním věku, není tedy nutné (ani vhodné) je cíleně učit, není prospěšné je zatěžovat "školskými úkoly" (například předkládáním pracovních listů).

Dětem i sobě můžete prospět, když se budete inspirovat následujícími doporučeními, která nabízíme: 

 •    věnujte čas cíleně dětem, povídejte si, vyprávějte;
 •    podporujte děti v samostatnosti (péče o sebe - oblékání, hygiena...);
 •    zapojujte děti do běžných domácích činností (úklid, vaření, péče o blízké, o květiny, o zvířata...);
 •    dbejte na pravidelný režim;
 •    podporujte rodinné rituály spojené s denními činnostmi i významnými událostmi (rituály před spaním, vítání a loučení, oslava tradic a výročí...);
 •    zapojte se aktivně do hry dítěte (stavebnice, skládanky, hry "na něco"...);
 •    s dětmi čtěte každý den, o přečteném si povídejte, pokládejte dětem k přečtenému otázky;
 •    společně zpívejte, kreslete, malujte, modelujte, hýbejte se, hrajte společenské hry;
 •    využijte získaný čas pro činnosti s dětmi, které jindy odkládáte, nestíháte (logopedická cvičení, sebeobslužné činnosti, pohybové aktivity...);
 •    povídejte si s dětmi i o současné situaci, děti se potřebují orientovat v tom, co se kolem nich děje, když se samy ptají, komentují, poskytněte jim přiměřené informace, je to pro ně důležité.

Kreativitě se meze nekladou. Dětství je krátké, jedinečné a neopakovatelné. Využijme nabízené příležitosti k tomu, abychom si uvědomili, co je pro nás důležité. Naše děti si to rozhodně zaslouží, a to nejen v době nouzového stavu. Díky Vám všem.

Dle doporučení Mgr. Hany Splavcové publikovaných v Bulletinu NPI ČR

Můžete si stáhnout pěknou publikaci Ahoj, já jsem korona.pdf

------------------------------------------------------------------------

Vážení rodiče,
z důvodu zjištění nákazy COVID-19 u dětí i zaměstnanců se zatím rozhodnutí KHS ve Zlíně nemění. Mateřská škola tedy zůstává uzavřená i v příštím týdnu (2.11.2020 – 6.11.2020).
KHS si vyžádala rozšířený seznam dětí, které navštívily v určité dny mateřskou školu a bude Vás kontaktovat.
Vzhledem k této situaci má mateřská škola povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Veškeré informace najdete na našich webových stránkách mstylovice.estranky.cz v nově vytvořené složce nazvané „Distanční výuka“. Zde také bude pro rodiče a děti připravena na každý den vzdělávací nabídka. Pracovní listy si budou děti plnit samy pod dohledem a s pomocí rodičů. Po znovuotevření mateřské školy, prosíme o přinesení vypracovaných materiálů k založení do Portfolií dětí. Pokud nemáte možnost vytisknout si připravené materiály, zavolejte prosím do MŠ mobil. tel: (+420) 731 621 822 a domluvíme se na dalším postupu.
Mladší děti povinnost distančního vzdělávání nemají, je tedy na Vás, zda se do úkolů a činností pustíte.

 

Děkujeme za pochopení a trpělivost během karanténních opatření a pevně věříme, že bez dalších průtahů a komplikací budeme moci děti brzy ve školce zase přivítat.
 

Kolektiv zaměstnanců MŠ

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

Vážení rodiče,

z důvodu zjištění nákazy infekcí COVID -19 u zaměstnance MŠ  je od 27.10.2020 mateřská škola uzavřena. Hygienická stanice bude s bližšími informacemi kontaktovat rodiče dětí, s kterými infikovaná osoba přišla do styku.

Další podrobnosti týkající se termínu možného znovuotevření MŠ budou projednány s KHS a včas zveřejněny.

Prosíme rodiče o trpělivost, v případě potřeby se neváhejte obracet přímo na mateřskou školu.

Děkujeme za pochopení situace a přejeme pevné zdraví.

 

----------------------------------------------------------

 

 

Upozornění !

Od 6.10. 2020 do odvolání bude pro rodiče znepřístupněn vstup do MŠ. 

Děti si budeme přebírat u vchodu do MŠ.

Děkujeme za pochopení.

-------------------------------------------------------------------

ZMĚNA !

            Drakiáda se odkládá z důvodu

             nařízení MZ .

--------------------------------------------

Oceneni Ekotymu_MS Tylovice.pdf

MS_Zprava z auditu_MS Tylovice_24.9.2020-1.pdf

 

drakiada.pnglogo.png

fletna.png

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vážení rodiče, milé děti,

blíží se pomalu konec prázdnin a před námi je nový školní rok.

Proto uvádíme nejdůležitější  informace pro první dny v mš:

-při vstupu do MŠ je každý povinen použít desinfekci ( k dispozici

 u vchodu do MŠ)

 -v současné době není potřeba doložit prohlášení o bezinfekčnosti,

 -vzhledem k situaci Covid 19 nebudeme pouštět rodiče do tříd,

 děti si budeme přebírat v šatně.

Děkujeme za pochopení a  těšíme se na Vás a Vaše děti v úterý 1. září!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Pozvánka na schůzku

Zveme Vás na schůzku rodičů, která se bude konat dne 3. 9. 2020 v 15.00 za příznivého počasí na zahradě mateřské školy ( v případě nepříznivého počasí v budově, kde bude účast možná pouze v rouškách).

Obsahem budou: organizační záležitosti, stravování, program MŠ, seznámení s aktivitami- program Ekoškolka, flétna, plavání , lyžování, divadla, vzájemná spolupráce a další, dle zájmu rodičů.

Prosíme o účast pouze dospělých.

----------------------------------------------------------------------

         lod.png

     

 

 

 

 

 

 

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ

MŠ TYLOVICE BUDE UZAVŘENA  OD 3.8  DO 31.8.2020.

MŠ bude opět v provozu od 1.9.2020.

V DOBĚ OD 3.8. DO 28.8.2020  MOHOU  DĚTI 

NAVŠTĚVOVAT MŠ NA ZAHRADÁCH 

(Je nutné nahlásit předem).

img_20200624_121635--2-.jpg

   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ukončení školního roku a pasování školáků

V galerii naleznete fotografie z této akce. Videový záznam si již nyní můžete stáhnout pod následujícím odkazem a podívat se jak děti společně prožily závěr školního roku a pasování budoucích školáčků. Odkaz pro stažení: https://www.uschovna.cz/zasilka/ZXS5X4MHLXWXUUN4-3WV/

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poděkování

Chtěly bychom poděkovat manželům Šteklovým za sponzorský bez-nazvu1.png
dar - digitální teploměr,který nám v současné době pomáhá k urychlení
vstupu dětí do školky.

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

bez-nazvu.png

Více informací o webináři LOGOHRÁTKY V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ naleznete na odkaze zde: http://www.maproznovsko.cz/logohratky-v-domacim-prostredi-4-s-mgr-lucii-pavlicovou/

 

-------------------------------------------------------------

 

Otevření Mateřské školy Na Zahradách  a odloučené pracoviště MŠ Tylovice

Dle rozhodnutí Rady města Rožnov p.R. bude Mateřská škola Na Zahradách, Rožnov p.R., příspěvková organizace a MŠ Tylovice otevřena od 13.5.2020 za dodržování mimořádných opatření organizace provozu.

Bc. Lenka Pernicová

Ředitelka MŠ

 

Mimořádné opatření k organizaci provozu Mateřské školy do konce školního roku 2019/2020

Zpracováno v souladu s metodikou vydanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 30.4.2020

 

1. Provoz mateřské školy

· Mateřská škola bude znovu otevřena v běžném provozu od 6,30 do 16.00 hodin od 13.5.2020

· V provozu bude stávající vchod do MŠ. V provozu budou obě třídy.

· Po otevření MŠ zaniká dle aktuální legislativy rodičům nárok na ošetřovné

· Pokud ale dítě patří do rizikové skupiny, nebo má zákonný zástupce doma dítě ve věku do 13 let , které navštěvuje ZŠ, může čerpat do 30.6. ošetřovné na něj.

· Pokud má dítě oslabenou, narušenou imunitu ( je např.častěji nemocné) mohou rodiče zvážit nástup svého dítěte do MŠ a v čestném prohlášení, které se dokládá k ošetřovnému, tyto důvody uvést.

· Před prvním vstupem do mateřské školy předloží zákonný zástupce čestné prohlášení –  je nutné si jej předem připravit, vytisknout a vyplnit (možnost stáhnutí na webových stránkách v rubrice dokumenty). Blíže o čestném prohlášení – viz dál v textu v části 6 a 7.

2.Epidemiologická opatření

· Do školy nesmí vstoupit nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 – tj. zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiné příznaky akutní infekce dýchacích cest. Děti, které mají kašel, rýmu, průjem a další uvedené příznaky, nebudou do mateřské školy přijaty.(Pokud má dítě alergický kašel či alergickou rýmu, zákonný zástupce to doloží potvrzením lékaře - alergologa)

· Dítěti bude při vstupu do MŠ měřena teplota a bude probíhat ranní filtr – konzultace s rodičem o zdravotním stavu dítěte ( měření teploty + ranní filtr+ konzultace s rodičem bude probíhat i nadále po změně stavu mimořádného opatření).

· Pokud se u dětí objeví některý z uvedených příznaků COVID-19 během dne, bude IHNED kontaktován zákonný zástupce, který dítě neprodleně vyzvedne z MŠ. V jiném případě bude kontaktována spádová hygienická stanice.

· Zákonný zástupce má povinnost uvést své aktuální telefonní číslo.

· Všichni zaměstnanci MŠ obdrželi štíty, roušky a je na jejich zvážení, zda budou tyto ochranné pomůcky používat.

3. Příchod do mateřské školy

- Při cestě do školy a ze školy, mimo prostory MŠ se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními - zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky, dodržení odstupů 1,5 metry.

· Doprovázející osoby budou dbát o to, aby před vchodem do MŠ nedocházelo ke shromažďování lidí, budou dodržovat odstupy nejméně 1,5 metry.

· Děti budou předávány u vchodu do MŠ pověřenému pracovníkovi.

· Při vstupu do budovy MŠ si dítě vydesinfikuje za pomoci pracovníka MŠ ruce.

· Dítěti i dospělému bude změřena teplota

· Po přezutí a převléknutí v šatně si dítě důkladně (20-30 sekund) umyje ruce vodou a mýdlem.

· Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.

· Pokud bude rodič vyžadovat, aby dítě roušku v MŠ nosilo, musí si zajistit dostatečný počet roušek k výměně ( min.4 roušky), dítě je bude mít k dispozici ve skříňce a může si je samo každé 2 hodiny vyměňovat. Na použité roušky musí mít ve skříňce uzavíratelný sáček. Roušku nemohou mít děti u jídla a u spaní.

· Všechny Děti budou mít v šatně 1 roušku – pro případnou potřebu, v sáčku označeném jménem.

· Do MŠ dítě nebude nosit žádné hračky ani na spaní.

· Děti budou i v odpoledních hodinách pobývat co nejvíce venku na zahradě MŠ, kde budou také předány rodičům k odchodu domů. (V případě špatného počasí prosíme rodiče, aby nás předem kontaktovali telefonicky – tím urychlíme odchod dítěte z MŠ

4. Hygienická opatření

· Děti budou vedeny k důkladnému mytí rukou.

· Děti budou používat v umývárně jednorázové papírové ručníky.

· Prostory MŠ budou často větrány, nejméně jednou za hodinu po dobu 5 minut.

· Pracovnice mateřské školy budou zvýšenou měrou dbát o dodržování hygienických zásad a důkladný úklid MŠ.( desinfekce COVID – 19)

· Důkladné čištění všech místností bude prováděno nejméně 2x denně. Nejméně 2x denně bude prováděna dezinfekce toalet a umýváren., a dle akutní potřeby.

· Několikrát denně provedou pracovnice MŠ dezinfekci povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí(např. kliky dveří, zábradlí, stoly, spínače světla, videozvonky).

· Pracovnice MŠ budou používat jednorázové rukavice při stolování , dopomoci s osobní hygienou dětí, při úklidu a likvidaci odpadů.

· Při docházce dětí, prosíme rodiče, aby dbali těchto pokynů s ohledem na zaměstnance Mateřské školy.

5. Stravování

· Stravování dětí bude probíhat ve třídách v běžné podobě.

· Děti si samy nebudou připravovat jídlo ani pití, nebudou si brát ani příbory. Pracovnice MŠ dětem vše připraví, při přípravě jídla a při dopomoci dětem budou pracovnice používat jednorázové rukavice. ( platí do odvolání)

· Jídlo dětem budou servírovat pracovnice MŠ ( dle možnosti asistenti, chůva, učitelka), budou mít zakrytá ústa a nos a jednorázové rukavice.

· Jídlo odhlášeným a nemocným dětem nebude poskytováno ( platí do odvolání).

· Úplata školného za měsíc květen bude vypočítána poměrnou částí – 600,- kč /počet dnů otevření – částka činí 411,-Kč.

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.

4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,

5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Co dělat v případě, že dítě patří do rizikové skupiny

Do rizikové skupiny patří dítě, které

· osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše

· nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktorya rozhodli o účasti dítěte v mateřské škole s tímto vědomím.

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce dítěte prohlášení, ve kterém čestně prohlašuje a podpisem potvrzuje, že se

· seznámil s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví

· a že se u dítěte neprojevují a v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

Po jakékoliv 7 denní absenci dítěte, zákonný zástupce znovu předloží toto prohlášení. Při opětovném nástupu dítěte po infektu, rodič opět doloží nové čestné prohlášení o zdravotním stavu dítěte.

 

Děkujeme za dodržování všech uvedených opatření.

Ředitelka MŠ Bc. Lenka Pernicová

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

binova1.png

 Webinář pro rodiče ORIENTACE V ČASE A PROSTORU, se uskuteční 13.5.2020 od 17 hodin. Více informací o webináři lze najít na odkaze zde: http://www.maproznovsko.cz/orientace-deti-v-case-a-prostoru-s-mgr-lenkou-binovou/

--------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------

 

Informace týkající se pobírání ošetřovného a nároku na něj v případě otevření MŠ

"V případě, že ředitelka MŠ po projednání se zřizovatelem rozhodne o ukončení přerušení provozu MŠ, mohou se děti ve stanoveném datu ředitelkou opět účastnit předškolního vzdělávání. Rozhodnutí o návratu dětí k předškolnímu vzdělávání je dobrovolné, je to tedy na svobodném rozhodnutí rodičů nebo zákonných zástupců.

Otevřením MŠ však automaticky zaniká rodičům a zákonným zástupcům "plošné" právo na ošetřovné na děti vyplácené MPSV.Dítě do MŠ nastoupit nemusí v případě, pokud například není zdravé, žije s babičkou nebo dědečkem, kteří jsou ohroženou skupinou, nebo má chronické onemocnění. (Přesný seznam onemocnění již vydalo ministerstvo zdravotnictví ). V těchto případech nárok na ošetřovné dále trvá.

Nárok na ošetřovné se prokazuje pouze čestným prohlášení, ve kterém mohou rodiče a zákonní zástupci uvést objektivní zdravotní i sociální důvody, proč dítě do MŠ nepošlou, a ošetřovné jim pak zůstane. Vše tak nakonec záleží na tom, co si rodič nebo zákonný zástupce do čestného prohlášení vyplní. Nic jiného totiž dokládat nebude, ani potvrzení od lékaře, ani podpis babičky nebo dědy. Pokud v něm tak například vyplní, že dítě je náchylné k nemocem, a proto se rozhodl ho do MŠ neposlat, do MŠ ho tak nakonec stejně poslat nemusí.

Pokud nehrozí u dítěte ani v rodině žádná zdravotní rizika, přesto ho rodič nebo zákonný zástupce nevyšle do MŠ k předškolnímu vzdělávání, tak nárok na ošetřovné zanikne."

Zdroj: Jana Maláčová - ministryně MPSV, Robert Plaga - ministr školství.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

logohratky-331.jpg

Více informací o webináři LOGOHRÁTKY V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ naleznete na odkaze zde:http://www.maproznovsko.cz/logohratky-v-domacim-prostredi-3-s-mgr-lucii-pavlicovou/

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Dotazník ke ZNOVU OTEVŘENÍ MATEŘSKÝCH ŠKOL

Vážení rodiče,

v nejbližších dnech Vám bude doručena sms zpráva s přístupovým heslem k vyplnění dotazníku týkajícího se ZNOVUOTEVŘENÍ MATEŘSKÝCH ŠKOL V ROŽNOVĚ POD RADHOŠTĚM. Odkaz na dotazník naleznete zde: https://www.roznov.cz/dotazniky/d-12351.

Více informací Vám zašleme spolu s Vaším heslem v sms zprávě.

Předem Vám děkujeme za vyplnění dotazníku a spolupráci

Bc.Lenka Pernicová - ředitelka mateřské škol

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Milí rodiče a děti,

i když je naše školička nadále uzavřená, stále se v ní něco děje. Přihlásily jsme se do celorepublikového vzdělávacího programu nazvaný ZDRAVÁ 5. Je zaměřený na zdravý životní styl, především v oblasti zdravé stravy a to nám je blízké. Ve spolupráci s ní bychom Vám rády nabídly aktivity, kterých se můžete se svými dětmi zúčastnit právě teď, bez ohledu na uzavřenou školku.

Zdravá 5 poskytuje zdarma:

 • Sérii pracovních listů a vzdělávacích videí pro školáky i předškoláky na procvičení a prohloubení znalostí o správném stravování a základech výživy.
 • Spoustu tipů a receptů na zdravé, jednoduché, chutné a výživné pokrmy nejen pro děti.
 • Pracovní listy, videa i recepty naleznete na 

https://zdrava5.cz/pro-deti 

nebo na facebookových stránkách Zdravé 5 

https://www.facebook.com/zdrava5/?ref=bookmarks.

 

ZAPOJTE SE DO SOUTĚŽE FINÁLE ZDRAVÉ 5!

 • FINÁLE ZDRAVÉ 5 je celostátní kuchařská soutěž, ve které týmy soutěží se svými recepty na zdravou a nápaditou svačinu o věcné a zážitkové ceny. Letos se do soutěže mohou hlásit i RODIČE S DĚTMI.
 • Stačí zaslat fotografii a originální recept zdravé svačinky, která bude obsahovat libovolné ovoce nebo zeleninu.
 • Veškeré informace týkající se soutěže rodiče naleznou na https://zdrava5.cz/finale-zdrava5.

SLEDUJTE FACEBOOK ZDRAVÉ 5

Přejeme,  ať se Vám i dětem daří  a na závěr aktuální  říkanka  pro děti ​

rouska.jpg

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

logo1.png

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Platba školného za měsíc březen a duben v době

COVID - 19

Vážení rodiče,

vzhledem k uzavření Mateřské školy od 18.3.2020 bude platba školného

v měsíci BŘEZNU snížena na částku 327,- Kč dle uvedeného vzorce :

- Měsíční platba – školné – 600,- Kč

-počet vyučovacích dnů v měsíci březnu 2020 22

- počet odučených dnů do 17. března 2020 12

- stanovený poměr (12/22) 0,5455

- horní hranice výše úplaty za březen (600 x 0,5455) 327,- Kč

Provoz mateřské školy je přerušen i po celý měsíc duben, proto je stanovena výše úplaty

za předškolní vzdělávání v měsíci DUBNU rovná 0,- Kč.

 

Děkuji a přeji pěkné dny a pevné zdraví Bc. Lenka Pernicová ředitelka MŠ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Pozdrav rodičům a dětem

Milí rodiče a kamarádi,

je tomu právě měsíc, co jsme z nenadálých událostí museli zavřít naši "školičku".

Věříme, že tuto situaci zvládáte bez problému, a tak jako my často myslíme na Vás, tak doufáme, že i Vy si na nás občas vzpomenete. 

I když je MŠ uzavřena, my rozhodně nezahálíme. Školičku máme vypulírovanou, a nyní jsme se vrhly na zahradu. Byli jste to vždy právě Vy, rodiče, kteří jste se nejvíce přičinili, aby zahrada byla naše pýcha a děti se tu dobře cítily.

Tak snad ten letošní úklid zahrady zvládneme stejně, jako jsme to předešlé roky zvládli s Vámi. Věříme, že děti si tady snad již brzy budou moci užívat.

Přikládáme pár fotek a moc se těšíme, že další fotky již budou společně s Vámi (fotografie naleznete v galerii). 

Srdečně Vás i děti zdraví kolektiv MŠ

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Srdečně Vás všechny zveme na webinář pro rodiče dětí s Mgr. Lenkou Bínovou Rodiče, nejste v tom sami. Webinář se uskuteční ve středu 22. 4. v 17:00.

Více informací o webináři naleznete na odkaze zde: http://www.maproznovsko.cz/rodice-nejste-v-tom-sami-3-cast-s-mgr-lenkou-binovou/

----------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACE PRO RODIČE

Veškeré informace k zápisu dětí do naší mateřské školy najdete v rubrice  "Kriteria pro přijímání dětí do MŠ"

deti.jpg

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

caabez-nazvu.png

Náš čáp přiletěl 23.března 2020

----------------------------------------------------------------------------------------------

! UPOZORNĚNÍ !

Vážení rodiče,

dle rozhodnutí zřizovatele Města Rožnov pod Radhoštěm, ze dne 17.3. 2020, bude Mateřská škola Na Zahradách, Rožnov p.R., příspěvková organizace, od 18.3. 2020 UZAVŘENA.

Toto preventivní opatření přijaté ve snaze zabránit šíření koronaviru označovaného jako COVID-19 / na území města Rožnov pod Radhoštěm bude platné až do ODVOLÁNÍ.

Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodů uzavření školského/dětského zařízení (školy) Vám pro zaměstnavatele vystavím po tel. domluvě – pro bližší informace volejte od 18.3. 2020 v pracovní dny v době od 8 do 12. hodin do Mateřské školy Tylovice na tel. číslo 731 621 822

 

Bc. Lenka Pernicová ředitelka MŠ

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Prosíme sledujte naše webové stránky, kde získáte aktuální informace o provozu naší MŠ.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

! UPOZORNĚNÍ !

 

Město Rožnov pod Radhoštěm vyzývá – pokud mají rodiče možnost – ať si nechají své děti DOMA!!!

Děti maminek na rodičovské dovolené NEBUDOU do MŠ přijímány (v rámci ochrany veřejného zdraví a vyhlášení nouzového stavu ohledně výskytu viru COVID-19).

S účinností od pondělí 16.3.2020 - do odvolání.

 

Abychom snížili riziko nákazy na minimum, děti budeme přebírat osobně mezi dveřmi bez vstupu rodičů do budovy.

Děkujeme za pochopení

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Informace KHS Zlín k epidemiologické situaci

29. 2. 2020

Informace
Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně k epidemiologické situaci
Epidemiologická situace ke dni 26. 2. 2020
Vzhledem k vývoji epidemiologické situace ve výskytu onemocnění novým koronavirem a aktualizaci souvisejících odborných dokumentů Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí upozorňujeme, že mezi oblasti s předpokládaným komunitním přenosem COVID-2019 jsou aktuálně řazeny:

 • Čínská lidová republika
 • Jižní Korea
 • Hong Kong
 • Irán
 • Itálie (regiony Benátsko, Lombardie, Emilia – Romagna a Piemont)
 • Japonsko
 • Singapur Jak se chovat po návratu mezi oblasti s předpokládaným komunitním přenosem COVID-2019

V případě, že nemáte žádné příznaky:
 omezte v maximální možné míře kontakt s veřejností
 pečlivě sledujte svůj zdravotní stav po dobu 14 dnů. Zaměřte se na tyto příznaky respiračního onemocnění:

 • o horečka vyšší než 38 °C
 • o kašel
 • o potíže při dýchaní
 • o bolesti svalů
 • o únava

 informujte epidemiologa Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně o pobytu v těchto oblastech. Epidemiolog provede hodnocení rizika, proto bude potřebovat znát přesné místo a termíny Vašeho pobytu a popis aktuálního zdravotního stavu
V případě, že pozorujete u sebe příznaky respiračního onemocnění (horečka, vyšší než 38 °C, kašel, potíže při dýchaní, bolesti svalů, únava):  rozhodně zůstaňte doma, omezte kontakt s ostatními osobami a čekejte na další pokyny  telefonicky kontaktujte svého lékaře nebo pracoviště protiepidemického odboru Kontaktní telefonní čísla
Protiepidemický odbor Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně:
pevné linky 577 006 741, 577 006 742, 577 006 743, 577 006 744, 577 006 745
MUDr. Jana Hošková tel.: + 420 602 156 923
MUDr. Vlasta Fojtíková tel.: + 420 725 105 497
e-mail: khs@khszlin.cz, podatelna@khszlin.cz

obrazek-korona.jpg


Přehled důležitých odkazů:
http://www.mzcr.cz/obsah/koronavirus-covid-2019_4122_1.html
http://szu.cz/tema/prevence/2019ncov
https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/index.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------KARNEVAL

12.2.2020

karneval-2.png

 

v naší mateřské škole

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

img_20200114_141436.jpg

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 MŠ BUDE  O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH UZAVŘENA                   OD 23.12.2019  DO  3.1.2020

                             vanoce-j2.png

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

            Vánoční dílna

V úterý 10. prosince 2019 v 15.00 připravujeme

VÁNOČNÍ TVOŘENÍ S DĚTMI.

Budeme si vyrábět závěsnou vánoční hvězdu z papírového pedigu. Bližší informace se dozvíte v prosincovém programu.

Budeme se těšit na hojnou účast.

                                  vanocni-hvezda.png

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

img_5958.jpg

Nové stojany z projektu Badatelské koutky už jsou hotové. Velké díky náleží tatínkovi panu Pavlicovi a dědečkovi panu Špetíkovi za odvedenou práci při zabudovávání. (více fotek najdete ve fotoalbu)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-novy-lesik.jpg

Druhý pokus o nový lesík, snad to tentokrát vyjde

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

a5d43bd7-054f-4379-af1c-17f16b445424.jpeg

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

img_20190828_062516.jpg

Děkujeme Hedvice Děcké za krásnou zvoničku smiley

---------------------------------------------------------------

Využili jsme možnost podat si žádost o příspěvek škole na projektovou výuku, projekt jsme nazvali

"BUĎME HODNÍ K PŘÍRODĚ, ONA DARY DÁVÁ NÁM"

Za peníze z tohoto projektu přibyl barel na dešťovou vodu za domeček pro koloběžky k paletové kuchyňce. Dále jsme nakoupili látkové pytlíčky na pečivo pro všechny děti a rozdávali jsme je na konci školního roku při prezentaci o třídění a předcházení vzniku odpadů. Na podzim pořídíme ještě jeden barel na dešťovou vodu a budeme s ní zalévat i v budově MŠ.

---------------------------------------------------------------------------

Podali jsme žádost o poskytnutí dotace z fondu Zlínského kraje, sekce rozvojové programy a krizové řízení, podpora ekologických aktivit v kraji. 

Napsali jsme jej na vybudování BADATELSKÉHO KOUTKU a peníze jsme získali. Děkujeme za spolupráci při psaní projektu Mgr. Martině Novosádové. Tento projekt bude realizovaný v příštím školním roce.

 


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------

  PRÁZDNINOVÝ PROVOZ

MŠ TYLOVICE BUDE UZAVŘENA od 1.7. do 9.8. 2019

Od 1.7. do 26.7.2019 mohou děti navštěvovat

MŠ Na Zahradách (po nahlášení).

-----------------------------------------------------------------------------

22.3.2019 HAVÁRIE VE TŘÍDĚ KOŤÁTEK

Těšily jsme se na nový koberec a vymalovanou třídu, ale musíme týden počkat. Pod kobercem je vrstva plísně a mokrá prkna, je třeba to celé vyměnit. Budeme muset být všichni v jedné třídě, proto prosíme rodiče, kdo může, aby si nechal děti doma.  Plíseň je cítit v celé budově.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

img_20190104_100915.jpg

Putování na tři krále potěšilo děti a všechny kolem nás, hezky jsme si zazpívali.

prani-medvidku-2.jpg

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

img-6d8caddc381b3f5fc3d99393b2cff03c-v.jpg

ČESKÝ DEN S ČESKÝMI VLAJKAMI 28.říjen 2018

Zápis do knihy rekordů, www.nejvicvlajek.cz

PODZIMNÍ A ZIMNÍ BLEŠÍ TRH

trh.png

Dětské podzimní a zimní oblečení (2-15 let), hračky a sportovní potřeby.

KDY: středa 17.10.2018 a čtvrtek 18.10. od 14.30 do 16.30

KDE: MŠ Tylovice

Chcete-li donést věci na prodej, vyzvedněte si prosím týden předem v MŠ formulář. Označené, čisté věci a sepsané seznamy věcí na prodej doneste do MŠ nejpozději v pondělí 15.10. Vyzvedávání neprodaných věcí a peněz v úterý 23.10.2018

Budete-li chtít něco nechat na charitu, rádi s dětmi předáme.

TĚŠÍ SE NA VÁS EKOŠKOLKA TYLOVICE.

-------------------------------------------------------------------

img_20180622_124000.jpg

Další dva roky bude vlát vlajka na naší budově. Mezinárodní titul Ekoškola jsme v auditu velice úspěšně obhájili, děti ekotýmu prezentovali práci školky na jedničku s hvězdičkou a auditorkám se u nás líbilo. Pochvala patří nejen dětem a kolektivu MŠ, ale i Vám rodičům.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

kvet.png

Mnohokrát děkujeme 99% rodičů, kteří podali pomocnou ruku a s dětmi oslavili  Dne Země v naší Ekoškolce. Máme to tu  opět krásné.            Za sponzorské peníze jsme  nakoupili autorská práva na obrázky k nově budovaným popisným tabulím, kamínky a jiný potřebný materiál.  Za ušetřené provozní peníze jsme koupili dětem novou pérovou houpačku. Máme velkou radost, že se nám daří plnit společné cíle a těšíme se na další akce, které nás brzy čekají.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------